Zabýváme se zemědělskou prvovýrobou v katastru obce Třtice. Hospodaříme na rozloze cca 25 ha orné půdy a 5 ha travin.

Nabízíme tyto služby pro zemědělce:

  • sklizeň obilí – E 516 B
  • odvoz sypkých materiálů (obilí, kukuřice, apod.)
  • odvoz a následný rozstřik kejdy na pole (šíře 8 – 10 metrů)
  • navážení kejdy do bioelektráren