• Odborník na přepravu a zemní práce
  • IČO: 08327335

News Default

Zemědělská prvovýroba – Agroslužby

Zabýváme se zemědělskou prvovýrobou v katastru obce Třtice. Hospodaříme na rozloze cca 25 ha orné půdy a 5 ha travin. Nabízíme tyto služby pro zemědělce: sklizeň obilí – E 516 B odvoz sypkých materiálů (obilí, kukuřice, apod.) odvoz a následný rozstřik kejdy na pole (šíře 8 – 10 metrů) navážení kejdy do bioelektráren