Zajišťujeme přepravu veškerých sypkých materiálů vozidly s tonáží od 3 do 30 tun a to především vozidly Tatra s pohonem 6×6, které využíváme v obtížnějších terénních podmínkách. Dále pak pro menší dodávky disponujeme vozy Avia a Liaz a pro objemnější navážení materiálu používáme vozy Scania 6×6 a 8×6, případně i s vlekem.

Služby


dovoz písku, štěrku, recyklátu, zeminy, palivového dřeva, uhlí, atd.
odvoz zeminy, stavebních sutí, atd.

Možnost okamžitého rozhrnutí nebo nakládky materiálu přímo na stavbě smykovým nakladačem CAT 226B (bobík)


Veškeré zemní práce spojené s odvozem zeminy a následné uložení na skládkách
úklid a odvoz sněhu ze dvorů