• odvoz odpadních vod pro firmy i soukromé osoby a jejich stočení na čistírnách odpadních vod v Rakovníku, Novém Strašecí, Kačici, Lánech nebo dle dohody a potřeb zákazníka
  • čištění odpadních jímek a lapačů tuku
  • odvoz kalů z ČOV
  • odsávání odpadních vod při haváriích kanalizačního řádu
  • odsání vody z výkopů, sklepů, apod.
  • mytí komunikací