• nakládka nebo rozhrnování sypkých materiálů
  • odbagrování svahů
  • bagrování základů, jezírek, bazénů, jímek, apod.
  • odbagrování domů a následné odvodnění
  • bagrování kanalizace a následná pokládka
  • kompletní demolice budov
  • vyklízení budov, bytů, sklepů a starých nemovitostí
  • Zemní práce provádíme bagry od 3 – 27 tun.